Skaitmeninis raštingumas – informacinių komunikacinių technologijų (IKT) pažintys vaikams

2021-11-12

Stebint pasaulio modernėjimo tempus ir didžiulį technologijų poveikį kasdieniam žmogaus gyvenimui, tampa aišku, jog be jų ne tik mūsų gyvenimas, bet ir ugdymosi procesas tampa sunkiai įsivaizduojamas. Vaikų darželyje bei mokslo ir menų mokykloje „Taškius“ suprantama, kad reikia ugdyti skaitmeninį raštingumą nuo mažens, todėl vaikai su IKT (informacinėmis komunikacijos technologijomis) supažindinami nuo pat priešmokyklinės klasės. 

Dirbant su priešmokyklinukais viena iš naudojamų priemonių – Blue-bot robotukai, kurių dėka mokiniai supažindinami su programavimo pradmenimis kuriant žaidimus ir istorijas. Taip pat, tikslingai parinkęs veiklą, robotukų pagalba mokytojas padeda vaikams ugdyti personalinio, socialinio intelektų įgūdžius, įtvirtinti įvairių dalykų žinias ir gebėjimus.

Priešmokyklinėje klasėje susipažinę su IKT, vaikai į mokyklą ateina suprasdami, kad kompiuterių ir įvairių kitų technologijų paskirtis ne tik žaidimai, todėl nuo pat pirmos klasės mokiniai mokosi dirbti kompiuteriu, toliau tęsiama pažintis su programavimu (naudojami Wedo.2.0 robotai, Scratch, Cospaces ir kitos priemonės), virtualia komunikacija, skaitmeninio turinio kūrimu: piešia, rašo, komponuoja, filmuoja, sudaro minčių žemėlapius, lenteles diagramas, rašo knygas. Visas šias žinias mokiniai panaudoja ir kitų pamokų metu, kas jiems leidžia geriau įsisavinti mokymosi medžiagą. 

IKT didina mokinių motyvaciją mokytis, technologijų taikymas pamokose padeda formuoti pagrindinius rašymo, skaitymo, muzikinius bei meninius gebėjimus. Tinkamai parinktos veiklos ir priemonės gali padėti geriau įsisavinti ugdymosi turinį, nes  IKT gali būti naudojamos tiriamosioms, kūrybinėms, pažintinėms veikloms.

Darius Savickas – pradinių klasių ir skaitmeninio raštingumo mokytojas.