Mokslas + menai =
išradimai
pasiekimai
laimėjimai

Čia kiekvienas yra skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi ir priimti iššūkius. Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas atveria langą auginti atradimus, kurti išradimus, dalintis pasiekimais ir pajusti mokslo ir meno dermę procesuose.

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Mokesčius už mokyklos teikiamas paslaugas sudaro registracijos mokestis mokamas prieš pradedant lankyti mokyklą ir mokesčiai už ugdymą ir maitinimą mokami kiekvieną mėnesį.

Taip pat gali būti taikomas mokestis už papildomas specialistų paslaugas, mokyklos aprangą ar kitas pasirinktas papildomas ugdymo veiklas.

Mokesčiai už mokyklos teikiamas paslaugas

Registracijos mokestis

Registracijos mokestis mokamas sudarius sutartį iki mokyklos lankymo pradžios ir mokiniui tęsiant mokslus prieš pradedant eiti į penktą ir devintą klases. Registracijos mokestis yra negrąžinamas net ir tuo atveju, jei po sutarties sudarymo tėvai persigalvoja ir nusprendžia nutraukti sutartį.

 • Registracijos mokestis – 400 €.
Ugdymo mokestis

Mokestis už ugdymą mokamas dvylika mėnesių per metus, pradedant einamųjų metų rugsėjo mėnesį ir baigiant kitų metų rugpjūčio mėnesį imtinai. Į mokestį už mokslą įskaičiuota visos dienos vaiko užimtumas mokykloje pagal patvirtiną mokyklos veiklų tvarkaraštį, ugdymo priemonės, pažintinės išvykos, renginiai, veikla mokinių atostogų metu. Mokestis už mokslą mokamas nepriklausomai nuo to ar mokinys lanko mokyklą.

 • Mokestis už mokslą – 500 € (nuo 2021.09.01 – 550 €).
Maitinimo mokestis

Maitinimo mokestis mokamas už praėjusį mėnesį pagal lankytų dienų skaičių ir pasirinktą maitinimo variantą. Maitinimo mokestis neskaičiuojamas, jei apie neatvykimą pranešama pagal mokykloje nustatytą tvarką.

Dienos maitinimo kaina svyruoja priklausomai nuo šeimos pasirinkimo. Šeima laisvai gali pasirinkti pilnos dienos maitinimą arba priklausomai nuo vaikų užimtumo galima derinti atskirus maitinimo variantus – pusryčiai, priešpiečiai ir pietūs; tik priešpiečiai ir pietūs; priešpiečiai, pietūs ir vakarienė.

 • Pusryčiai – 1 €
 • Priešpiečiai ir pietūs – 4,30 €
 • Vakarienė – 2,70 €
Papildomos paslaugos

Mokestis už papildomas paslaugas mokamas už praėjusį mėnesį pagal pasirinktas papildomas veiklas ir paslaugas, kurios nėra nurodytos patvirtintame mokyklos veiklų tvarkaraštyje ir kurias tėvai pasirenka iš tuo metu teikiamų papildomų paslaugų ir veiklų sąrašo.

 • Karate treniruotės (veda Kyokushin karate mokykla SHIN):
  • Lankant 1 kartą per savaitę – 25 € / mėnesis.
  • Lankant 2 kartus per savaitę – 40 € / mėnesis.
 • Logopedo individualūs užsiėmimai – 14 € / pusvalandis.
 • Logopedo užsiėmimai grupėse (2-3 vaikai) – 8  € / pusvalandis.
 • Psichologo konsultacijos – 35 € / valanda.
 • Spec. pedagogo individualūs užsiėmimai – 35 € / valanda.

Nuolaidos

Mokyklos mokesčiams už ugdymą taikomos specialios kainos, jei vaikas yra lankęs Taškiaus darželį.

Lankant dviem šeimos vaikams Taškiaus tinklo darželius arba mokyklą – kiekvieno vaiko ugdymo mokesčiui taikoma 7,5% nuolaida. O jei lanko trys ar daugiau šeimos vaikai – tuomet kiekvieno vaiko ugdymo mokesčiui taikoma 10% nuolaida.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?