Mokslas + menai =
išradimai
pasiekimai
laimėjimai

Čia kiekvienas yra skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi ir priimti iššūkius. Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas atveria langą auginti atradimus, kurti išradimus, dalintis pasiekimais ir pajusti mokslo ir meno dermę procesuose.

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

Pradinis ir pagrindinis ugdymas

Mokesčius už mokyklos teikiamas paslaugas sudaro registracijos mokestis mokamas prieš pradedant lankyti mokyklą ir mokesčiai už ugdymą ir maitinimą mokami kiekvieną mėnesį.

Taip pat gali būti taikomas mokestis už papildomas specialistų paslaugas, mokyklos aprangą ar kitas pasirinktas papildomas ugdymo veiklas.

Mokesčiai už mokyklos teikiamas paslaugas

Registracijos mokestis

Registracijos mokestis mokamas sudarius sutartį iki mokyklos lankymo pradžios ir mokiniui tęsiant mokslus prieš pradedant eiti į penktą ir devintą klases. Registracijos mokestis yra negrąžinamas net ir tuo atveju, jei po sutarties sudarymo tėvai persigalvoja ir nusprendžia nutraukti sutartį.

  • Registracijos mokestis – 500 €.
Ugdymo mokestis

Mokestis už ugdymą mokamas dvylika mėnesių per metus, pradedant einamųjų metų rugsėjo mėnesį ir baigiant kitų metų rugpjūčio mėnesį imtinai. Į mokestį už mokslą įskaičiuota visos dienos vaiko užimtumas mokykloje pagal patvirtiną mokyklos veiklų tvarkaraštį, ugdymo priemonės, pažintinės išvykos, renginiai, veikla mokinių atostogų metu. Mokestis už mokslą mokamas nepriklausomai nuo to ar mokinys lanko mokyklą.

  • Mokestis už mokslą – 635 €.
Maitinimo mokestis

Maitinimo mokestis mokamas už praėjusį mėnesį pagal lankytų dienų skaičių. Maitinimo mokestis neskaičiuojamas, jei apie neatvykimą pranešama pagal mokykloje nustatytą tvarką.

Dienos maitinimo mokestis – 9,50 €.

Dienos maitinimas apima priešpiečius, pietus ir vakarienę bei užkandžius tarp jų.

Dėl savivaldybės teikiamo nemokamo maitinimo dalies priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams bei socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. daugiau infomacijos – “Socialinė parama mokiniams 2022-2023 mokslo metais“.

Papildomos paslaugos

Mokestis už papildomas paslaugas mokamas už praėjusį mėnesį pagal pasirinktas papildomas veiklas ir paslaugas, kurios nėra nurodytos patvirtintame mokyklos veiklų tvarkaraštyje ir kurias tėvai pasirenka iš tuo metu teikiamų papildomų paslaugų ir veiklų sąrašo.

  • Logopedo individualūs užsiėmimai – 25 € / pusvalandis.
  • Logopedo užsiėmimai grupėse (2-3 vaikai) – 18  € / pusvalandis.
  • Pirminė vaikų logopedo konsultacija (kalbos ištyrimas ir įvertinimas) – 40  € (trukmė iki valandos).
  • Psichologo konsultacijos – 45 € / valanda.
  • SUP specialisto individualūs užsiėmimai – 40 € / akademinė valanda.
  • SUP specialisto užsiemimai grupėse (2-3 vaikai) – 25 € / akademinė valanda.
  • Asistento pagalba klasės ar individualiame darbe – 25 € / akademinė valanda.

Taip pat kviečiame peržiūrėti ir pasirinkti Taškiaus siūlomas neformalias ugdymo veiklas.

Nuolaidos

Mokyklos mokesčiams už ugdymą taikomos specialios kainos, jei vaikas yra lankęs Taškiaus darželį.

Lankant dviem šeimos vaikams Taškiaus tinklo darželius arba mokyklą – kiekvieno vaiko ugdymo mokesčiui taikoma 7,5% nuolaida. O jei lanko trys ar daugiau šeimos vaikai – tuomet kiekvieno vaiko ugdymo mokesčiui taikoma 10% nuolaida.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?