Mokslas + menai =
išradimai
pasiekimai
laimėjimai

Čia kiekvienas yra skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi ir priimti iššūkius. Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas atveria langą auginti atradimus, kurti išradimus, dalintis pasiekimais ir pajusti mokslo ir meno dermę procesuose.

Išskirtinė vieta Vilniaus senamiesčio širdyje

Mokslo ir menų mokykla „Taškius“ yra įsikūrusi istoriniame Vilniaus buvusiame Bazilijonų vienuolyno patalpų komplekse. Čia įrengtos modernios klasės, inovatyvios ir erdvios intelektų laboratorijos, auditorijos asamblėjoms, konferencijoms ir kitiems renginiams, diskusijų kavinė, poilsio ir individualios veiklos salos, sporto salė ir kitos ugdymo(si) erdvės.

Mokinius džiugina erdvus kiemas pamokoms po atviru dangumi, žaliosios erdvės pasivaikščiojimams. Šiuo metu taip pat projektuojamas universalus sporto aikštynas lauke.

Mokykla palaipsniui augs ir teiks ugdymą iki dvyliktos klasės. Kviečiame susitikti ir pasikalbėti apie žinių siekimą ir laimingo vaiko ugdymą, apie mūsų bendrus lūkesčius, aptarti mokymosi proceso išskirtinumą, saugios aplinkos svarbą ir sėkmingos dienos formulę.

Laukiame Jūsų!

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinėse grupėse pasaulio tiesas gvildena, išradimus kuria ir mokosi mokytis iki 18 vaikų būrys. Kiekvienoje grupėje auga kartu, tampa žaidimo draugais ir mentoriauja 2 kūrybiški, veiklūs, inovatyvūs mokytojai.

Kviečiame prisijungti vaikus į veikiančias 5-7 metų priešmokyklines grupes.

Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo(si) klasėse susitinka smalsus kūrėjų ir atradėjų 20 bičiulių būrys. Drauge su jais auga, tyrinėja, keliauja klasės mokytojas ir antrasis klasės pedagogas, kurie padeda kurti įdomų mokymosi procesą, atrasti save ir jį supantį pasaulį, draugauti ir kurti darnius santykius.

Kviečiame prisijungti į veikiančias ir būsimas pradines klases:

  • 6-8 metų pirmokų klasę,
  • 7-9 metų antrokų klasę,
  • 8-10 metų trečiokų klasę,
  • 9-11 metų ketvirtokų klasę.

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo klasėse susirenka iki 20 vaikų, kuriuos į priekį veda ir kviečia atrasti save skirtingų specialybių mokytojų komanda. Klasei mentoriauja vienas iš pagrindinės mokyklos pedagogų.

Kviečiame registruotis ir 2024 m. rugsėjo kviečiame prisijungti į pagrindinio ugdymo klases:

  • 11-12 metų vaikų penktokų klasę,
  • 12-13 metų vaikų šeštokų klasę,
  • 13-14 metų vaikų septintokų klasę,
  • 14-15 metų vaikų aštuntokų klasę.

Mokykla kasmet auga ir planuoja ugdyti vaikus iki dvyliktos klasės.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?