Mokslas + menai =
išradimai
pasiekimai
laimėjimai

Čia kiekvienas yra skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi ir priimti iššūkius. Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas atveria langą auginti atradimus, kurti išradimus, dalintis pasiekimais ir pajusti mokslo ir meno dermę procesuose.

MOKSLO IR MENŲ DRAUGYSTĖ

Kodėl mokslas ir menai yra vienodai svarbūs?

Mokslas ir menas keliauja drauge bei vienas kitą papildo, vienas kitam padeda ir įkvepia. Meninė veikla gali padėti vaikui lengviau įsisavinti mokslo žinias, o moksliniai išradimai atveria naujas galimybes menui ar atsiranda pačiame mene.

MENO SVARBA UGDYME

Aš ir menas skirtinguose kontekstuose

1

Menas padeda vaikams išmokti išreikšti tai, ko negalima nusakyti žodžiais.

2

Menas mums leidžia įgyti tokios patirties, kurios niekaip kitaip negalima patirti.

3

Menas parodo vaikams, kad sprendžiant sudėtingas problemas, tikslai dažniausiai nėra įtvirtinami – jie kinta, atsižvelgiant į aplinkybes ir pasitaikančias progas.

4

Menas padeda vaikams suprasti, kad viena problema gali turėti daugiau negu vieną sprendimo būdą.

5

Mene pripažįstamas kiekvieno požiūris.

6

Menas padeda vaizdžiai atskleisti faktą, kad nei tiesiogiai žodžiais, nei skaičiais negalima išreikšti visko, ką galime sužinoti.

7

Menas aiškina vaikams, kad maži skirtumai gali turėti didelį poveikį.

8

Menas įgalina vaikus mąstyti kuriant.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?