Mokslas + menai =
išradimai
pasiekimai
laimėjimai

Čia kiekvienas yra skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi ir priimti iššūkius. Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas atveria langą auginti atradimus, kurti išradimus, dalintis pasiekimais ir pajusti mokslo ir meno dermę procesuose.

Ar mąstome ta pačia kryptimi?

Džiaugiamės, kad domitės mūsų mokslo ir menų mokykla „Taškius“ ir svarstote mus priimti į savo šeimą. Kviečiame sužinoti daugiau ir suprasti, ar šios mokyklos ugdymo filosofija, aplinka, požiūris ir mąstymo kryptis atitinka Jūsų šeimos lūkesčius ir tinka vaikui – esate laukiami individualiuose susitikimuose su mokyklos vadove arba mokyklos pristatymo renginiuose.

 

Užsiregistruoti į pokalbį kviečiame rašant el. paštu mokykla@taskius.lt

Priėmimas vyksta visus metus.

Priėmimo žingsniai

 1. Elektroniniu paštu išreiškiamas apsisprendimas/ketinimas prisijungti.
 2. Vaiko motyvacinis pokalbis su mokytojų komandos atstovu, susipažįstant su mokinio gebėjimais, žiniomis.
 3. Pateikiami reikalingi dokumentai mokyklos administracijai:
  • Vaiko gimimo liudijimo arba asmens dokumento kopija.
  • Asmeniniai duomenys sutarties užpildymui.
  • Vaiko sveikatos pažyma.
  • Pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos ar priešmokyklinio ugdymo įstaigos.
 4. Pasirašoma sutartis ir sumokamas registracijos mokestis.

Priėmimas vyksta visus metus. Jei klasės yra pilnai užpildytos – registruojame į besidominčiųjų sąrašą. Kviečiant prisijungti prioritetas teikiamas esantiems šio sąrašo pradžioje.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?