TAŠKIAUS vizija

Žinių siekianti, inovatyviai mąstanti, kūrybiška ir drąsi bendruomenė, kurianti darnų ir tvarų pasaulį.

TAŠKIAUS misija

Ugdymosi procesą paverčiant veikliu, visapusiškai ugdančiu ir įgalinančiu individualias vaikų galias, mes kuriame dinamišką mokyklą-laboratoriją, kurioje mokslo ir meno dermė apjungia intelektus ir juos stiprina, ieškomi kūrybiškai moksliniai kontekstai, kuriamos perspektyvos atrasti, patirti, suvokti, išsiaiškinti auginant laimingą, save atrandančią asmenybę.

TAŠKIAUS ir jo draugų vertybės

Šeimos ir mokyklos vidinis dialogas kuria unikalią bei autentišką istoriją, kurioje užaugs laiminga ir save atrandanti asmenybė. Kaip graikų pasakėčių kūrėjas Ezopas teigė: Stenkitės, kad grožį papildytų pastovios vertybės. Tai ir yra mūsų vienas prasmingiausių sėkmės formulės akcentų – kartu kurti ir nešti vertybinę vėliavą, su kuria vaikai eina į savo ateitį.

Vertybių ugdymas yra neatsiejama visapusiškos asmenybės formavimo dalis. Vertybės ugdyme padeda atrasti vidinį pasaulį, formuoja stipresnius ryšius, gerina akademinius pasiekimus, stiprina charakterį ir vidinę motyvaciją veikti. Ugdydami vertybes koncentruojamės į vaiko asmenybės ugdymą.

Teodoras Ruzveltas yra pasakęs „Mokyti žmogų žinių be vertybių, reiškia grėsmę visuomenei“. Mums rūpi ne tik, kokie mokiniai yra mokykloje, bet ir kokie jie yra mokiniai gyvenime, o vertybės apibrėžia kaip mes siekiame savo tikslų. Savo pavyzdžiu uždegdami ir perduodami vaikams vertybes, galime išmokyti juos stiprybės ir sutvirtinti asmeninį stuburą.

Taškiaus darželių ir mokyklos ugdymo procese orientuojamės ne tik į akademinį rezultatą, bet ir šių vertybių ugdymą, padedant skleistis vidiniams asmenybės grožiams.

Atsakomybės grožis

Mes (vaikai, mokytojai, tėvai) esame atsakingi už savo poelgius, pareigas, veiklos rezultatus ir už tai, kokį jausmą sukuriame bendrystėje. Tai – gebėjimas prisiimti pareigas ir jas laiku vykdyti, atsakyti už savo veiksmų ir žodžių pasekmes, laikytis susitarimų, elgtis saugiai ir jautriai kito atžvilgiu.

Kūrybinės išraiškos grožis

Tai yra patirties atspindys kūrybiniuose pasirinkimuose, naujų ir vaizduotę išlaisvinančių idėjų įgyvendinimas tikrovėje. Kūrybinė saviraiška – vienas iš pagrindinių žmogaus poreikių. Drąsinimas eksperimentuoti, inicijuoti, ieškoti naujų įžvalgų ir idėjų padeda atrasti efektyvius sprendimo būdus ir atveria langą saviraiškai. Vaizduotės provokacijos kuria prielaidas kūrybingumo formavimui ateityje. Užauginti kūrybiniai įgūdžiai sukuria laisvę estetinio skonio, vizualaus matymo ir vidinės asmens išraiškos sprendimams.

Kritinio mąstymo grožis

Gyvenant informacijos amžiuje ypatingai svarbu išmokti kritiškai mąstyti atsirenkant patikimą informaciją, mokant abejoti, klausti, kvestionuoti, rinkti faktus, lyginti juos tarpusavyje, atskirti faktą nuo nuomonės, priimant sprendimus savarankiškai. Kritinis mąstymas suformuoja žmogaus tvirtybę, moko ne tik atsirinkti tai, kas yra teisinga ir tinkama, bet ir naudotis informacija, atrasti prasmę įvairiose idėjose.

Bendradarbiavimo grožis

Tai bendrų tikslų sklandus skambėjimas. Jį sukuria įsiklausimas ir skirtingų vaidmenų nuolatinis dialogas. Vadovaujantis šia vertybe mokomės dalintis sėkmės vaisiais, neprisiimdami laurų vien tik sau, mokomės pastiprinti vieni kitus, pamatyti vienas kito stiprybes, toleruoti kiekvieno skirtingumą, mokomės sutarti dėl krypties ir veiksmų plano, suprasti kiekvieno vaidmenį ir leisti vienas kitam pasijusti svarbiam bendrame projekte ar veikloje.

Geraširdiškumo grožis

Tik tada, kai darome kažką dėl kitų, gyvenimas įgyja prasmę.  Seneka jau anais laikais dalinosi: „Norėdamas gyventi sau, gyvenk kitiems.“ Kai širdis gera, nekyla klausimų, kaip pasielgti matant kenčiantį žmogų ar piktas pagundas. Geraširdiškumas padeda ištiesti kitam pagalbos ranką, pasirūpinti kitais, o tai ir mus pačius pripildo laimės ir pasitikėjimo savimi. Taškiuje yra gyva ir šiuo metu pasaulyje vis daugiau dėmesio sulaukianti geraširdiškumo (angl. Heartfulness) praktika, mokanti nuraminti mintis, kūną, dėmesį nukreipti į vidų, į savo širdį, siųsti palaikymą ir gerumą sau ir kitiems. Tyrimai rodo, jog šios praktikos poveikis smegenims, kūnui ir gerai savijautai yra didžiulis.

Dėkingumo grožis

Mus supa kasdienių vertybinių poreikių ratas: jaustis išgirstiems, pamatytiems, reikalingiems.  Kai vertiname kitą ir išreiškiame dėkingumą, suteikiame žmogui (ir sau) laimės. Jausdami dėkingumą, patys jaučiamės laimingesni, stipresni, matome platesnį pasaulio vaizdą. Žmonės išties daug turi ir daug gali, kuomet mumyse subręsta vertybinis dėkingumo grožis.

Sąžiningumo grožis

Tai moralinė vertė, kurią turintis žmogus geba pasakyti tiesą ir elgtis teisingai pagal susitarimus net ir tokiose situacijose, kuriose gali nukentėti jo asmeniniai interesai ir nauda. Sąžiningas elgesys ir darbas formuoja santykius, grindžiamus pasitikėjimu, tarpusavio pagarba ir nuoširdžiu bendravimu.

Pagarbos grožis

Tai gyvenimas darnoje su savimi ir kitais. Atradę pagarbos sau raktą, būsime pajėgūs perduoti pagarbos žinutę kitam bei elgtis su kitu taip, kaip norėtume, kad elgtųsi su mumis. Doros grožio erdvė plečiasi iki smulkiausių dalykų: pagarbos knygai, pagarbos tylai, pagarbos skoniui ir pasirinkimams, pagarbos skirtingoms kito žmogaus savybėms, nuostatoms, nuomonei bei atidumui kito jausmams.

Savivokos ir nuolatinio tobulėjimo grožis

Tai gebėjimas išsiugdyti savojo „aš“ jausmą, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei norą tapti plačių pažiūrų, smalsiais žmonėmis ir geriausia įmanoma savo versija. Nuolat besikeičiančiame pasaulyje turime įkvėpti troškimą asmeniškai augti ir tobulėti. Nuolatinis tobulėjimas susiformuos, kuomet turėsime erdvę būti drąsūs pasirodyti, išsakyti norus, priimti iššūkius, išgirsti grįžtamąjį ryšį apie save, taip mokantis išsikelti tikslus ir savarankiškai pamatuoti tobulėjimo žingsnių plotį.