Čia auga

unikalūs
laisvi
kūrybingi
laimingi
vaikai

Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas padeda lavinti skirtingus intelektus, ugdyti visapusiškas asmenybes ir skleistis unikaliems vaikų gebėjimams.

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Mokesčius už darželio teikiamas paslaugas sudaro registracijos mokestis mokamas prieš pradedant lankyti darželį ir mokesčiai už ugdymą ir maitinimą mokami kiekvieną mėnesį.

Taip pat gali būti taikomas mokestis už papildomas specialistų paslaugas ar kitas pasirinktas papildomas ugdymo veiklas.

Mokesčiai už darželio teikiamas paslaugas

Registracijos mokestis

Registracijos mokestis mokamas sudarius sutartį iki darželio lankymo pradžios. Registracijos mokestis yra negrąžinamas net ir tuo atveju, jei po sutarties sudarymo tėvai persigalvoja ir nusprendžia nutraukti sutartį.

 • Registracijos mokestis – 400 €.
Ugdymo mokestis

Mokestis už ugdymą mokamas kiekvieną mėnesį dvylika kartų per metus. Į mokestį už mokslą įskaičiuota visos dienos vaiko užimtumas darželyje pagal patvirtiną darželio veiklų tvarkaraštį, ugdymo priemonės, pažintinės išvykos, renginiai. Ugdymo mokestis mokamas nepriklausomai nuo to ar vaikas lanko darželį.

 • Mėnesio mokestis už ugdymą:
  • Lankant pilną dieną 5 kartus per savaitę – 515 €.
  • Lankant pilną dieną 4 kartus per savaitę – 470 €.
  • Lankant pusė dienos 5 kartus per savaitę – 470 €.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokestis už mokslą mažinamas 120 eurų per mėnesį, jeigu pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytą tvarką ir sąlygas skiriama 120 eurų kompensacija. Mokestis už ugdymą mažinamas nuo tos dienos, kai Taškius gauna šią kompensaciją už mokinį iš Vilniaus miesto savivaldybės.

Maitinimo mokestis

Maitinimo mokestis mokamas už praėjusį mėnesį pagal lankytų dienų skaičių ir pasirinktą maitinimo variantą. Maitinimo mokestis neskaičiuojamas, jei apie neatvykimą pranešama pagal mokykloje nustatytą tvarką.

 • Pilnos dienos maitinimo kaina – 8,50 €.
 • Pusės dienos maitinimo kaina – 6,50 €.
 • Pilnos dienos individualiai suderintas meniu alergiškiems vaikams – 10,50 €.
 • Pusės dienos individualiai suderintas meniu alergiškiems vaikams – 8 €.

Dėl savivaldybės teikiamo nemokamo maitinimo dalies priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams bei socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. daugiau infomacijos – “Socialinė parama mokiniams 2022-2023 mokslo metais“.

Papildomos paslaugos

Mokestis už papildomas paslaugas mokamas už praėjusį mėnesį pagal pasirinktas papildomas veiklas ir paslaugas, kurios nėra nurodytos patvirtintame darželio veiklų tvarkaraštyje ir kurias tėvai pasirenka iš tuo metu teikiamų papildomų paslaugų ir veiklų sąrašo.

 • Anglų kalbos mokymasis:
  • Lankant 1 kartą per savaitę – 35 € / mėnesis.
  • Lankant 2 kartus per savaitę – 55 € / mėnesis.
 • Logopedo individualūs užsiėmimai – 25 € / pusvalandis.
 • Logopedo užsiėmimai grupėse (2-3 vaikai) – 18  € / pusvalandis.
 • Pirminė vaikų logopedo konsultacija (kalbos ištyrimas ir įvertinimas) – 40  € (trukmė iki valandos).
 • Psichologo konsultacijos – 45 € / valanda.

Taip pat kviečiame peržiūrėti ir pasirinkti Taškiaus siūlomas neformalias ugdymo veiklas.

Nuolaidos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokestis už mokslą mažinamas 100 eurų per mėnesį, jeigu pagal Vilniaus miesto savivaldybės nustatytą tvarką ir sąlygas skiriama 100 eurų kompensacija. Mokestis už ugdymą mažinamas nuo tos dienos, kai Taškius gauna šią kompensaciją už mokinį iš Vilniaus miesto savivaldybės.

Lankant dviem šeimos vaikams Taškiaus tinklo darželius arba mokyklą – kiekvieno vaiko ugdymo mokesčiui taikoma 7,5% nuolaida. O jei lanko trys ar daugiau šeimos vaikai – tuomet kiekvieno vaiko ugdymo mokesčiui taikoma 10% nuolaida.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?