Mokslas + menai =
išradimai
pasiekimai
laimėjimai

Čia kiekvienas yra skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi ir priimti iššūkius. Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas atveria langą auginti atradimus, kurti išradimus, dalintis pasiekimais ir pajusti mokslo ir meno dermę procesuose.

Ugdanti erdvė – sėkmingo augimo įrankis

Taškiaus ugdymo įstaigoje kuriame erdves, kuriose vaikai galėtų veikti tiek individualiai, tiek bendradarbiauti. Tokios aplinkos, kurias šeimos bei pedagogai atras Taškiaus viduje ir išorėje, kalbės apie kokybiško santykio su vaikais užmezgimą.

Visas miestas – didelė laboratorija

Sukurtos aplinkos duoda impulsą mokytojams atrasti kūryba ir patyrimais alsuojančias mokslo ir meno formas. Išorės aplinka taip pat vaidina didelį vaidmenį, tad ugdymo(si) procese visas miestas gali virsti didele laboratorija, kurioje vaikas smalsauja, tyrinėja ir atranda save bei jį supantį pasaulį.

Kontekstų kūrimas ir svarba aplinkoje

Mokslo ir menų mokykloje Taškius sukurtos laboratorijos, kuriose veikdamas vaikas plėtoja ir lavina savo gebėjimus, ugdo pasitikėjimą savimi, norą išbandyti, eksperimentuoti bei nevaržomai rinktis ir kurti. Kad atsiskleistų vaiko unikalūs gebėjimai ir pomėgiai – Taškiaus mokykloje kuriame funkcionalias aplinkas (žaliosios lentynos, mąstymo žemėlapiai, veikliosios palangės, architektūrinės erdvės ir kt.), skatinančias vaiką veikti ir išbandyti save skirtingose veiklose. Pabrėžiant vaiko asmeninės patirties ir individualumo reikšmingumą, prasmingas tampa tikslingai kreipiamas dėmesys į veikimą ir įsitraukimą mokslinėms provokacijoms intelektų laboratorijose.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?