Čia auga

unikalūs
laisvi
kūrybingi
laimingi
vaikai

Prof. Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis ir praktinis jo taikymas padeda lavinti skirtingus intelektus, ugdyti visapusiškas asmenybes ir skleistis unikaliems vaikų gebėjimams.

Ugdanti erdvė – sėkmingo augimo įrankis

Taškiaus ugdymo įstaigoje kuriame erdves, kuriose vaikai galėtų veikti tiek individualiai, tiek bendradarbiauti. Tokios aplinkos, kurias šeimos bei pedagogai atras TAŠKIAUS viduje ir išorėje, kalbės apie kokybiško santykio su vaikais užmezgimą.

Visas miestas – didelė laboratorija

Sukurtos aplinkos mažiesiems duoda impulsą mokytojams atrasti kūryba ir patyrimais alsuojančias mokslo ir meno formas. Išorės aplinka taip pat vaidina didelį vaidmenį, tad ugdymo(si) procese visas miestas gali virsti didele laboratorija, kurioje vaikas smalsauja, tyrinėja ir atranda save bei jį supantį pasaulį.

Kontekstų kūrimas ir svarba aplinkoje

Taškiaus vaikų darželio grupėse sukurtos mini laboratorijos, kuriose veikdamas vaikas plėtoja ir lavina savo gebėjimus, ugdo  pasitikėjimą savimi, norą išbandyti, eksperimentuoti bei nevaržomai rinktis ir kurti. Kad atsiskleistų vaiko unikalūs gebėjimai ir pomėgiai – Taškiaus darželiuose kuriame funkcionalią aplinką,skatinančią vaiką veikti ir išbandyti save skirtingose veiklose. Pabrėžiant vaiko asmeninės patirties ir individualumo reikšmingumą, prasmingas tampa tikslingai kreipiamas dėmesys į veikimą intelektų laboratorijose, kuriose vaikai  praleidžia norimą laiko dalį.

Turite klausimų?
Norite susipažinti su Taškiumi iš arčiau?