Pradedamas įgyvendinti projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas“

2020-01-15

VšĮ „Trys bambliai“ kartu su VšĮ „Du bambliai“, VšĮ „Keturi bambliai“ ir VšĮ „Bamblys“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0008 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir ugdymo turinio diegimas“.

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Tikslo bus siekiama atnaujinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atnaujinta ir įdiegta ikimokyklinė-priešmokyklinės ugdymo programa, kuri apims ugdymo programos atnaujinimą, atnaujintos ugdymo programos testavimą ir diegimą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio kokybės pokyčio monitoringą bei darbuotojų kvalifikacijos darbui su spec. poreikių vaikais kėlimą.

Efektyvesnis ugdymo(si) modelio turinys paveiks apie 250 mūsų darželiuose ugdomų vaikų ir apie 50 juos ugdančių mokytojų ir jų asistentų kompetencijas.

Šio projekto įgyvendinimo metu daug dėmesio bus skiriama ugdymo(si) modelio turinį atspindinčioms priemonėms, specializuotų erdvių kūrimui, inovatyviam mokytojų kompetencijų tobulinimui, individualumo išskyrimui, teigiamo požiūrio į savo darbą, savimonės skatinimui. Pasaulį keičia ne technologijos, o požiūris, todėl labai svarbu kūrybingumo atskleidimas, drąsus žvilgsnis į ateitį per kūrybą ir unikalių gebėjimų taikymą praktiškai. Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas siekia 63651,91 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir yra finansuojamas ir Europos socialinio fondo lėšų.