Kūno kultūra kitaip

2018-05-25

Atsižvelgdamas į skirtingų vyraujančių intelektų spektrą ir dėstomo dalyko temą, kūrybingas mokytojas, patyriminių veiklų metu, išnaudoja visas įmanomas atitinkamo vaiko amžiaus tarpsnio galimybes ir moko(si) kelių dalykų tuo pačiu metu.

Judesio mokslas puikiai papildo pasaulio pažinimo ir gimtosios kalbos išmanymą, o vaikai labiau motyvuojami mokytis ir pažinti.

Išstudijavę Lietuvos regionus, jaunieji Tyrėjai nusprendė, kad geriausiai savo šalį pažinsi keliaudamas šokio žingsneliu. Tad čiupo vienas kito parankę ir ilgai netrukę jau šoko smagią ir nuotaikingą polką. Pasirodo, reaguodamos į energingąjį jos ritmą, kojos pačios ima kilotis.

Krykštaudami drauge sukosi ir trepsėjo erdvinis, kalbinis ir kinestetinis intelektai.