Taškiaus pradinė mokykla ypatinga tuo, kad ugdymo(si) proceso aplinka neribojama mokyklos sienomis. Mokymas(is) virsta įdomiu ir patraukliu, nes kiekviena proga atveriame langą supančiai aplinkai, kai funkcionalios ir jaukios laboratorijos trumpam užveriamos  ir ugdymo(si) procesas perkeliamas į aplinką po atviru dangumi, nes ir ten įdomu veikti, tyrinėti, ieškoti ir atrasti.

Šį kartą Profesorius Taškas atskleidė jauniesiems Tyrėjams didžią paslaptį – nuo šiol jiems palankios visos keturios stichijos: oras, ugnis, vanduo ir žemė.

Siekdami stichijų prielankumo, patyrę įvairių nuotykių ir judesio stebuklą, su kiekviena jų – susipažinome. Eksperimentuodami išsiaiškinome, kokia stipri gali būti ugnis, bet ją nugali vanduo, kaip gyvybiškai mums svarbūs oras ir žemė.

Sužinojome, kuo stichijos naudingos ir kokios žalos gali atnešti, jei nenaudosime jų galių išmintingai.

Puiki erdvinio, kinestetinio ir natūralistinio intelektų draugystė.

Parašykite komentarą