Aktyvus ugdymas(is) vs pasyvus mokymas

Aktyvus ugdymas(is) vs pasyvus mokymas

Aktyvus mokinių dalyvavimas ugdymo(si) procese skatina supratimą, kad jis pats yra atsakingas už  ugdyma(sį) ir jo vaidmuo neįkainojamai svarbus. Tokiame procese Mokytojas tampa lygiaverčiu vaiko partneriu, besimokančiu ir augančiu drauge su vaiku.
Integruotas teminis-projektinis ugdymas(is) vs pamokos

Integruotas teminis-projektinis ugdymas(is) vs pamokos

Pasaulį matome kaip nedalomą visumą, todėl ir ugdymo(si) proceso neskaidome pamokomis. Mokslo ir menų dermė, tai puikus pavyzdys kaip  jungiant  dalykus į bendrą visumą yra analizuojamos temos, keliami probleminiai klausimai,  mokomasi  lyginti, analizuoti, apibendrinti ir diskutuoti.
Kontekstinis ir patyriminis mokymas(is)

Kontekstinis ir patyriminis mokymas(is)

Mokiniams patinka spręsti konkrečias problemas ir jie noriai ieško naujos informacijos spręsdami jas, ieškodami atsakymų. Siejant naują informaciją su praktiniu jos taikymu ir asmenine patirtimi padeda  geriau įsisavinti  žinias.
Individualus požiūris į kiekvieną vaiką

Individualus požiūris į kiekvieną vaiką

Mes tikime, kad kiekvienas mūsų yra unikalus, turintis skirtingus gebėjimus, mokymosi stilių ir tempą, todėl kurdami ugdymo(si) procesą visada mąstome, kaip pasiekti vaikus su skirtingais vyraujančiais intelektais, pasitelkiame skirtingas mokymo(si) formas.
Ugdanti aplinka

Ugdanti aplinka

Ugdymo(si) procesas pavirs įdomiu ir patraukliu,  kai atversime langą supančiai aplinkai. Funkcionalias ir jaukias klases tumpam galėsime užverti  ir ugdymos(si) procesą perkelti į aplinką po atviru dangumi. Visas miestas, parkai, bibliotekos ir muziejai , siauros senamiesčio gatvelės kviečia veikti, tyrinėti ir ieškoti naujų tiesų.
Vertybinis ugdymas

Vertybinis ugdymas

Vertybinis ugdymas yra reikšmingiausias, neatsiejamas procesas ugdyme.  Žinios gali tapti nieko vertos arba net sukurti blogį jei neišugdysime tinkamos moralės taikiam ir darniam pasauliui kurti. Taškiaus bendruomenę vienija vertybių spektras: atsakomybė, kūrybiškumas ir saviraiška, kritinis mąstymas, empatija ir tolerancija, bendradarbiavimas, savivoka ir nuolatinis tobulėjimas.