„Aš noriu, kad vaikai suprastų pasaulį ne todėl, kad pasaulis yra žavus ir žmogaus prigimtis yra žingeidi. Aš noriu, kad jie jį suprastų tam, kad būtų pasiruošę padaryti pasaulį geresniu. Žinios nėra tas pats kaip moralė, bet mums reikia suvokimo, jeigu norime išvengti praeities klaidų ir judėti produktyvios krypties link. Svarbi šito suvokimo dalis yra žinojimas, kas mes esame ir ką galime. Galiausiai mes turime suvokti dėl savęs ir veiksmai, kurie bus atlikti mūsų pačių yra tik netobulo pasaulio pakeitimas į gerąją ar blogąją pusę.“

prof. H. Gardner „Frames of Mind“ 1993


Taškiaus mokslo ir menų mokykla – 
didelė kūrybinė laboratorija, kurioje kiekvienas yra  skatinamas aktyviai siekti pažinimo, mąstyti savarankiškai, pasitikėti savimi, vertinti ir priimti iššūkius.  Tai mokykla, kurioje  ugdymo(si) procesas yra orientuotas į kiekvieno išskirtinumą, individualumą ir ugdymo(si) proceso spalvingumą.
Kurti tokią mokyklą mus įkvepia prof. H. Gardnerio daugialypio intelekto teorijos idėjos ir asmeninėmis profesoriaus  įžvalgos bei patarimai.

Tikime, kad:

  • Kiekviena diena – tai galimybė stulbinančiam augimui.
  • H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija yra orientuota į vaiką. Ji kuria platų galimybių spektrą vaikui nevaržomai veikti ir  atskleidžia ugdytinių  individualų potencialą.
  • Individualus požiūris į kiekvieną vaiką  padeda  skleistis unikaliems jo gebėjimams.
  • Ugdymo(si) proceso  individualizavimas, atsižvelgiant į skirtingus mokinių mokymo(si) stilius bei  poreikius, skatina vaikų norą aktyviai priimti informaciją, veikti ir siekti žinių.
  • Ugdymo(si) proceso organizavimas paverčiant jį veiksmo kupina  erdve,  kuriami aktyvūs ugdymo(si) metodai,  skatina  kritinį mąstymą, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi , padeda puoselėti žmonių tarpusavio santykius ir visam gyvenimui  įkvepia troškimą mokytis.
  • Visos ugdymo(si) sritys yra lygiaverčiai svarbios, tad mokslo ir menų dermė  padeda paversti procesą  įdomiu ir patraukliu vaikams.
  • H. Gardnerio daugialypio intelekto teorija ir jos idėjos yra patraukli ir lanksti pedagogams,  tad daugialypio intelekto teorija grindžiamas ugdymo modelis  skatina mokytoją būti kūrėju. Jis suteikia kūrybinės veiklos laisvės ir keičia požiūrį į švietimo ateities perspektyvas.
  • Pozityvi mokyklos bendruomenės nuotaika, įkurtos mokslo ir menų laboratorijos,  funkcionali  ir veikti skatinanti mokyklos aplinka, laisva pamokos struktūra stiprina vaikų motyvaciją,  žinių siekimą ir gerina mokymo(si) rezultatus.
  • Galimybė  vaikams patiems kurti mokyklą ir įsitraukti į visą kūrybinį procesą, kelti probleminius klausimus ir ieškoti atsakymų stiprina juos kaip asmenybę ir skatina būti atsakingais geresnio Pasaulio kūrėjais.