Vaikų darželių tinklo „Taškius“ komandą įkvepia profesoriaus Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorijos idėjos. Pagrindinė šios teorijos mintis – skirtingi kiekvieno iš mūsų gebėjimai, atsižvelgiant į devynių vyraujančių intelektų spektrą.

Taškiaus pedagogai tiki, kad kiekvieno vaiko unikalumas – jo individualių gebėjimų puoselėjimas. Kad šis procesas vyktų sklandžiai – būtina, kad aplinka mokytojus inspiruotų nuolat tobulėti ir kurti. 

Taškiaus laboratorijose auginamos ir puoselėjamos idėjos gerai apgalvojamos ir tik tada pasiekia mūsų mažuosius. Ugdymo(si) aplinka kūrėju skatina būti kiekvieną mokytoją, juk vaikams ir pedagogams reikia įdomių ir alternatyvių strategijų, kurios atvertų kuo platesnes patirčių ir pažinimo erdves.

Norėdami atskleisti kiekvieno vaiko unikalumą, privalome individualizuoti požiūrį į jo ugdymą(sį), sukurti tinkamą ugdomosios aplinkos strategiją, kad šie gebėjimai skleistųsi bei mokėti pastebėti kiekvieno autentiškumą ir jį puoselėti.

Džiugu ir didu, kad Taškiaus idėjos pasiekia ir sulaukia susidomėjusių. Pas mus vėl viešėjo Mažeikių vaikų lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytojos. Austėja ir Sigutė konsultavosi, kaip šis modelis veikia praktiškai, sėmėsi idėjų ir dalijosi savo gerąja patirtimi, nes intelektų teorija jau taikoma minėtame lopšelyje-darželyje.

Taškiaus komanda labai gerai jaučiasi žinodama, kad mūsų taikomos profesoriaus Howardo Gardnerio daugialypio intelekto teorijos idėjos tikrai pasiteisina, yra pripažintos ir domina platesnę pedagogų bendruomenę. Puiku suvokti, kad yra bendraminčių, tikinčių kiekvieno vaiko unikalumu ir gebančių prisidėti prie ugdymo(si) proceso, kuris ne tik skatina kurti, bet ir leidžia vaikams patikėti savo išskirtinumu.

Parašykite komentarą