Demokratinę tvarką ir demokratines vertybes palankiai vertina dauguma Lietuvos žmonių. Jie tiki, kad demokratija yra tinkamiausia santvarka mūsų šaliai. Bet tai nėra duotybė. Ar šalies piliečiai turi mokytis demokratijos? Ar reikia demokratijos mokyti vaikus? Nuo mokyklos? O gal nuo darželio? Atsakymus į šiuos klausimus žino tarptautinio Erazmus+ programos projekto „Demokratija vaikų darželyje“ įgyvendintojas ir propaguotojas – vaikų darželių tinklas „Taškius“.

Kiekvienas vaikas – unikalus

„Demokratinės vertybės yra individualizmas, siekiantis sudaryti sąlygas kiekvieno individo potencialų realizavimui. Lygybės idėja suprantama kaip asmens talento ir pareigų lygybė, kaip kiekvieno individo lygios galimybės pasirenkant, ir laisvė, leidžianti save realizuoti laisvai, pozityviai veikiant ir dinamiškai bei konstruktyviai darbuojantis. Tai pamatinės demokratijos vertybės, kurios žmogui turi būti diegiamos nuo pat mažų dienų. Mūsų siekis – ugdyti visapusišką asmenybę ir padėti skleistis unikaliems vaiko gebėjimams.  Vaikai – nepaprastos, stebuklingos asmenybės, su savo talentais, gebėjimais ir norais. Būtina juos pamatyti, kiekvieną išklausyti, leisti išsakyti savo nuomonę, rinktis norimą veiklą ir jokiu būdu neriboti. Tik taip galime ugdyti laisvą, atvirą, kūrybišką – demokratišką asmenybę“, – tikina vaikų darželių tinklo „Taškius“ ugdymo vadovė, projekto koordinatorė Ligita Neverauskienė.

Sąlygos atsiskleisti įvairiems polinkiams

Vilniuje lankėsi tarptautinio Erasmus + programos 2 pagrindinio veiksmo tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto „Demokratija vaikų darželyje“ partneriai iš Švedijos, Kroatijos, Turkijos ir Ispanijos ikimokyklinių įstaigų. Svečiai viešėjo pas „Taškiaus“ vaikus. Grupėse jie pamatė šviesias, estetiškas patalpas, suskirstytas atskiromis erdvėmis, kuriose vaikai renkasi veiklą pagal savo pomėgius bei norus. Savo erdves turi mąstytojai – matematikai, lyrikai – žodžio mylėtojai, gamtininkai – pavasarinių daigelių sodintojai, menininkai – kiekvienas randa jam mielą veiklą. Čia mažieji gali rinktis ką valgyti – ar daugiau salotų, mėsytės ar košės… Lygiavos ir ribojimų čia nėra. Svečiai turėjo galimybę pamatyti taikomo ugdymo(si) modelio esminius aspektus, stebėti ugdomojo proceso eigą, diskutuoti, bendrauti su pedagogais, analizuoti sukurtas jų priemones, žaisti su vaikais ir pamatyti kokie jie laimingi.

Mokomės iš senosios demokratijos šalių

Projekte dalyvaujantys pedagogai džiaugiasi, kad projektas yra tarptautinis ir jie turi galimybę demokratiją vaikų darželyje diegti pasinaudodami kitų šalių patirtimi. Esame jauna, besikurianti demokratiška visuomenė, dar neturinti tokių gilių demokratijos tradicijų kaip Skandinavija ar JAV. Labai pravartu pasimokyti iš senosios demokratijos atstovų, kaip stiprinti supratimą apie demokratiją, skiepyti demokratines vertybes nuo mažų dienų ir kurti šiomis vertybėmis grįstus santykius su savo mažaisiais draugais. Tad konferencijos metu projekto partneriai dalinosi patirtimi, buvo analizuojama ir bandoma atrasti inovatyvius sprendimus, kaip demokratiją sustiprinti kiekvienos šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei atidaryta tarptautinė vaikų kūrybinių darbų paroda „Aš unikalus“.

Pedagogo akys turi degti

„Bendradarbiavimas su Švietimo mainų paramos fondo komanda ir darbas tarptautiniuose projektuose atveria didelį galimybių langą. Savo atradimais ir tikėjimu norime paskatinti ir kitus. Nesuprantu, kaip gali būti konkuruojama tarp pedagogų. Tai neįmanomas dalykas, juk mūsų visų vienas tikslas. Pedagogai turi dalintis savo patirtimi, mokytis vieni iš kitų, augti, tobulėti, ieškoti. Šiandien inovacijų kupiname pasaulyje be to negalėsime judėti į priekį. Norime savo patirtimi dalintis. Žinoma, pedagogų galimybės valstybiniuose darželiuose mažesnės – sunku ugdyti unikalų vaiką, atskleisti jo individualumą, kai grupėje yra daugiau kaip 20 vaikų. Pedagogas gali būti labai kūrybiškas, nuostabus, bet tiesiog fiziškai negalės to padaryti. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai turi labiau pasitikėti savimi, norėti pamatyti kas yra aplinkui, atrasti naujus, ugdymo metodus ir nebijoti inovacijų. Pedagogo akys turi degti“, – sako L. Neverauskienė.

Fondas padės skleisti demokratijos virusą

Erasmus+ programą ir kitas Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje administruojančio Švietimo mainų paramos fondo projektų koordinatorius Liutauras Ivoška teigia, kad socialinių ir pilietinių gebėjimų gerinimas yra populiari tarptautinių projektų tema. „Projekto „Demokratija vaikų darželyje“ patirtis tikrai sėkminga ir verta pasekėjų. Smagu, kad ji auginama ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Fondo uždavinys yra rinkti tokią gerąją patirtį ir padėti jai skleistis“.

Share →

Parašykite komentarą